MÅLSÄTTNING

Vi vill att alla Skattkammarbarn ska utvecklas till trygga och glada individer med självförtroende och respekt för varandra. Alla barn ska känna att de är betydelsefulla.

Vi vill att värderingar som gemenskap, respekt, samarbete och glädje ska prägla arbetet i förskolan. Miljön ska vara lugn, trygg och familjär.

Målsättning
Vi vill ta vara på barnens kreativitet, nyfikenhet och lust att utvecklas. Musik, rytmik, sagor och rim och ramsor är ständigt återkommande och är ett roligt sätt att utveckla språk, samspel och självkänsla. Aktiva lekar sätter fokus på barnens motoriska utveckling men främjar också samarbete och gemenskap.

Genom utflykterna till skogen i närheten vill vi uppmuntra barnens upptäckarglädje och fantasi. På Skattkammaren tar också den fria leken stor plats.

Vision
Skattkammaren är en välkomnande och inkluderande förskola med en hållbar och jämställd miljö där gemenskap och lärande står i fokus.
Vi förbereder barnen på att möta sin omvärld med ansvar, empati och ett reflekterande sinne.