Välkommen

Skattkammaren är en föräldrakooperativ förskola i Olofstorp. Vi är en liten och familjär förskola med 18 barn med syfte att verka för en kvalitativ och stimulerande förskolemiljö för barnen. Förskolan startade 1992 och ligger i Olofstorp intill Bergums Kyrka med härliga naturområden precis utanför dörren.

Ansökan om plats

För att ställa dig i kö samt för att få mer info.

Köansvarig:
Sasha Kronberg
kontakt@skattkammaren.info

Grön flagg

Grön flagg utgår från läroplanen och är direkt kopplat till förskolans läroplan. Det tydliggör hur arbetet kan bidra till barnens utveckling, lärande, ansvar och inflytande. Det är ett långsiktigt hållbarhetsarbete som kontinuerligt fördjupas. Och som dessutom skapar glädje, stolthet och vi-känsla hos barn och pedagoger.