FÖRÄLDRAKOOPERATIV

Kooperativet är en ekonomisk förening utan intresse av ekonomisk vinst, men med syfte att verka för en kvalitativ och stimulerande förskolemiljö för medlemmarnas barn. Alla beslut tas genom en demokratiskt vald styrelse eller på något av de två föreningsstämmor som hålls varje år och där alla medlemmar närvarar. Varje förälder har stor möjlighet att påverka verksamheten, men rektorn har det yttersta ansvaret för pedagogiken.

Föräldrarna arbetar inte i barngrupp utan sköter endast husets städning. Därtill är man indelad i olika arbetsgrupper såsom innemiljö, utemiljö, aktivitetsgrupp m.fl. Detta ger en bra insyn i barnens vardag och god gemenskap mellan föräldrarna.


Föräldrarna är indelade i olika arbetsgrupper alternativt ansvarig på en styrelsepost. Arbetsgrupperna har olika inriktning och ansvar. Dessutom sköter medlemsfamiljerna husets löpande städning, ca 2 veckor per familj och termin. Varje termin samlas även familjerna för gemensamma städddagar.

Dessa åtaganden ger en bra insyn i kooperativets verksamhet och god gemenskap mellan föräldrarna. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta skattkammarens köansvarig